Instrukce pro pořádání soutěží v době Covid-19

Výňatek z aktuálních opatření MZČR pro pořádání sportovních akcí

SPORTOVNÍ AKCE veřejné a soukromé dle bodu I. 13. ve vnitřních prostorech do 1000 osob za dodržení podmínek:

1. vedení evidence osob pro potřeby epidemiologického šetření (jméno, příjmení a spojení, nejlépe tel.číslo)

2. osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid – 19,

3. osoby nad 6 let věku splní jednu z následujících podmínek:

  - dokončené očkování,

  - prodělání nemoci do 180 dní,

  - negativní výsledek testu, přičemž platnost PCR testu je 7 dní a platnost antigenního testu je 72 hodin,

  - rychlý antigenní test určený pro sebetestování provedený na místě s negativním výsledkem,

  - rychlý antigenní test s negativním výsledkem za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby,

    přičemž platnost testu je 24 hodin,

  - potvrzení školy nebo čestné prohlášení zákonného zástupce osoby, že osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala

    dle jiného mimořádného opatření rychlý antigenní test, přičemž platnost testu je 72 hodin.


Plné znění dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví naleznete ZDE....


Opatření MZČR pro pořádání sportovních akcí mohou být ještě změněna dle aktuální situace.
Sledujte prosím průběžně tyto informace.

PRO-AM_MCR_WEB_SPONZOR.jpg, 68kB