PRAVIDLA SÓLO/DUO (SYNCHRO) - Výběr pravidel

Úplná pravidla: plné znění ZDE...

1. Obecná pravidla

1.1. Pro hodnocení soutěží Sport SUT bude použit Skating systém.

1.2. Vše, co není pokryto Pravidly SUT pro sportovní tance konzultujte s organizátory.

1.3. Soutěže „Solo, Duo (Synchro)“ pořádané SUT jsou otevřené jak jednotlivcům, kteří nemají

tanečního partnera/partnerku, tak jednotlivcům, kteří již v páru tancují.

1.4. Soutěží „Solo, Duo (Synchro)“ pořádané SUT se mohou účastnit tanečnice a tanečníci,

kteří jsou registrovaní pod tanečním svazem SUT, současně mohou být registrovaní i pod jiným svazem zabývajícím se tanečním sportem.

1.5. Ve dvojici/páru mohou spolu soutěžit dívky a chlapci ve všech kombinacích.

2. Věkové skupiny a kategorie:

2.1. Soutěže SUT jsou organizovány pro následující věkové skupiny:

2.1.1. Mini děti

2.1.2. Děti I

2.1.3. Děti II

2.1.4. Junioři I

2.1.5. Junioři II

2.1.6. Mládež

2.1.7. Dospělí


2.2. Některé věkové skupiny mohou soutěžit v soutěži určené pro vyšší věkové skupiny:

2.2.1. Miniděti mohou soutěžit v kategorii Děti I

2.2.2. Děti I mohou soutěžit v kategorii Děti II

2.2.3. Děti II mohou soutěžit v kategorii Junioři I

2.2.4. Junioři I mohou soutěžit v kategorii Junioři II

2.2.5. Junioři II mohou soutěžit v kategorii Mládež

2.2.6. Mládež I mohou soutěžit v kategorii Dospělí


Věkové kategorie:

Mini děti dosáhl 7. narozenin nebo méně v kalendářním roce

Děti I dosáhl 9. narozenin nebo méně v kalendářním roce

Děti II dosáhl 11. narozenin nebo méně v kalendářním roce

Junioři I dosáhl 12. nebo 13. narozenin v kalendářním roce

Junioři II dosáhl 14. nebo 15. narozenin v kalendářním roce

Mládež dosáhl 16. až 20. narozenin v kalendářním roce

Dospělí dosáhl 21. narozenin nebo více v kalendářním roce

3. Styly

Disciplína Solo a Duo (Synchro) je rozdělena do 3 kategorií: latinskoamerické tance , Karibské tance a standardní tance - umožňuje interpretaci vyjádřenou prostřednictvím řeči těla a s pomocí choreografie, provedené s ukázkou přiměřené technické a sportovní schopnosti:

3.1. Standardní tance

Zahrnuje všechny taneční styly a hudební žánry, které patří do standardních tanců (Waltz, Tango, Valčik, Slowfoxtrot, Quickstep).

3.2. Latinskoamerické tance

Zahrnuje všechny taneční styly a hudební žánry, které patří do latinskoamerických tanců (Samba, Cha cha, Rumba, Paso doble, Jive).

3.3. Karibské tance

Obsahuje taneční styly a hudební žánry, které patří do karibských tanců (Salsa, Bachata, Merengue).

4. Definice Duo (Synchro je podmnožinou Duo - páry Synchro splňují pravidla Duo)

4.1. Soutěžící se choreograficky doplňují, mohou se dotýkat,mohou měnit směry a prolínat se,

měnit vzdálenost (maximálně 3 metry od sebe), nemohou tančit v tanečním držení.

5. Omezení tanečního repertoáru (Sylabus):

5.1. Omezení je dáno pravidly pro soutěže SUT Sólo a Duo

5.2. V soutěžích nesmí být použity lifty ani akrobatické prvky

6. Pravidla oblékání a Make-up:

6.1. Kostýmy musí splňovat požadavky stanovené pro srovnatelné disciplíny v nařízeních Pravidel SUT pro taneční sport.

6.2. Make-up se v případě potřeby dá použít dle Pravidel SUT pro taneční sport.Prague_Dance Cup_WEB_SPONZOR.gif, 83kB