VYPSANÉ SOUTĚŽE

Všechny soutěže probíhají dle soutěžního řádu pro Al SUT a v přílohy SŘ.
Detailní harmonogram bude zveřejněn následující den po uzavření přihlášek tj. 27.10.2022 ...
Otevření sálu v 7:00 hod. Předpokládaný začátek 8:30 hod. Registrace a vyzvednutí startovního čísla v Lucerně: minimálně 60 min před plánovaným začátkem vaší kategorie dle harmonogramu!

Dodatek k pravidlům: - Soutěžní komisaři SUT odsouhlasili, že pro MČR Solo/Duo Sport
v latinsko-amerických tancích se paso doble tančí až od kategorie Jun II. MČR se tančí v kombinaci tanců.

NEDĚLE, 30.10.2022

Otevřené mistrovství ČR SUT Solo - latinskoamerické tance

Děti ISa / Ch / Ru / Jimohou se zúčastnit i Minikids
Děti IISa / Ch / Ru / Ji
Junioři ISa / Ch / Ru / Ji
Junioři IISa / Ch / Ru / Pd / Ji
MládežSa / Ch / Ru / Pd / Ji
DospělíSa / Ch / Ru / Pd / Jistarší 21 let
SeniořiSa / Ch / Ru / Pd / Jistarší 35 let

Poznámka: soutěžící musí absolvovat všechny vypsané tance (multidance systém, výsledné pořadí MČR je vyhlášené za kombinaci tanců, pro platbu startovného se počítá počet absolvovaných tanců ). Všechny kategorie jsou otevřené pro kategorie Hobby i Sport. Body do Ranklistu SUT budou započítány po jednotlivých tancích. Systém započítání bodů je dán soutěžním řádem Al SUT.


Otevřené mistrovství ČR SUT Duo - latinskoamerické tance

Děti ISa / Ch / Ru / Jimohou se zúčastnit i Minikids
Děti IISa / Ch / Ru / Ji
Junioři ISa / Ch / Ru / Ji
Junioři IISa / Ch / Ru / Pd / Ji
MládežSa / Ch / Ru / Pd / Ji
DospělíSa / Ch / Ru / Pd / Jistarší 21 let
SeniořiSa / Ch / Ru / Pd / Jistarší 35 let

Poznámka: soutěžící musí absolvovat všechny vypsané tance (multidance systém, výsledné pořadí MČR je vyhlášené za kombinaci tanců, pro platbu startovného se počítá počet absolvovaných tanců ). Všechny kategorie jsou otevřené pro kategorie Hobby i Sport. Body do Ranklistu SUT budou započítány po jednotlivých tancích. Systém započítání bodů je dán soutěžním řádem Al SUT.


Otevřené mistrovství ČR SUT družstev latinskoamerické tance

MládežSa, Ch, Ru, Pd, Jimohou startovat i v Dospělých
DospělíSa, Ch, Ru, Pd, Jistarší 21 let

Poznámka: soutěží se v kombinaci tancú. Družstvo tvoří tři solo soutěžící.

Toto mistrovství je zpoplatněno samostatným startovným 900,- Kč/družstvo.


Otevřené mistrovství ČR SUT družstev karibské tance

MládežSalsa, Bachata, Merenguemohou startovat i v Dospělých
DospělíSalsa, Bachata, Merenguestarší 21 let

Poznámka: soutěží se v kombinaci tancú. Družstvo tvoří tři solo soutěžící.

Toto mistrovství je zpoplatněno samostatným startovným 900,- Kč/družstvo.


Rankingové soutěže SUT Open Solo - latinskoamerické tance

MinidětiSa, Ch, Ru, Jimohou startovat i v Děti I
Děti ISa, Ch, Ru, Jimohou startovat i v Děti II
Děti IISa, Ch, Ru, Jimohou startovat i v Jun I
Junioři ISa, Ch, Ru, Pd, Jimohou startovat i v Jun II
Junioři IISa, Ch, Ru, Pd, Jimohou startovat i v Mládeži
MládežSa, Ch, Ru, Pd, Jimohou startovat i v Dospělých
DospělíSa, Ch, Ru, Pd, Jistarší 21 let
SeniořiSa, Ch, Ru, Pd, Jistarší 35 let

Poznámka: soutěží se v jednotlivých tancích. Všechny kategorie jsou otevřené pro kategorie Hobby i Sport. Systém započítání bodů do Ranklistu SUT je dán soutěžním řádem Al SUT


Rankingové soutěže SUT Open Duo - latinskoamerické tance

MinidětiSa, Ch, Ru, Jimohou startovat i v Děti I
Děti ISa, Ch, Ru, Jimohou startovat i v Děti II
Děti IISa, Ch, Ru, Jimohou startovat i v Jun I
Junioři ISa, Ch, Ru, Pd, Jimohou startovat i v Jun II
Junioři IISa, Ch, Ru, Pd, Jimohou startovat i v Mládeži
MládežSa, Ch, Ru, Pd, Jimohou startovat i v Dospělých
DospělíSa, Ch, Ru, Pd, Jistarší 21 let
SeniořiSa, Ch, Ru, Pd, Jistarší 35 let

Poznámka: soutěží se v jednotlivých tancích. Všechny kategorie jsou otevřené pro kategorie Hobby i Sport. Systém započítání bodů do Ranklistu SUT je dán soutěžním řádem Al SUT


Rankingové soutěže SUT Open Solo - karibské tance

MinidětiSalsa, Bachata, Merenguemohou startovat i v Děti I
Děti ISalsa, Bachata, Merenguemohou startovat i v Děti II
Děti IISalsa, Bachata, Merenguemohou startovat i v Jun I
Junioři ISalsa, Bachata, Merenguemohou startovat i v Jun II
Junioři IISalsa, Bachata, Merenguemohou startovat i v Mládeži
MládežSalsa, Bachata, Merenguemohou startovat i v Dospělých
DospělíSalsa, Bachata, Merenguestarší 21 let
SeniořiSalsa, Bachata, Merenguestarší 35 let

Poznámka: soutěží se v jednotlivých tancích. Všechny kategorie jsou otevřené pro kategorie Hobby i Sport. Systém započítání bodů do Ranklistu SUT je dán soutěžním řádem Al SUT


Rankingové soutěže SUT Open Duo - karibské tance

MinidětiSalsa, Bachata, Merenguemohou startovat i v Děti I
Děti ISalsa, Bachata, Merenguemohou startovat i v Děti II
Děti IISalsa, Bachata, Merenguemohou startovat i v Jun I
Junioři ISalsa, Bachata, Merenguemohou startovat i v Jun II
Junioři IISalsa, Bachata, Merenguemohou startovat i v Mládeži
MládežSalsa, Bachata, Merenguemohou startovat i v Dospělých
DospělíSalsa, Bachata, Merenguestarší 21 let
SeniořiSalsa, Bachata, Merenguestarší 35 let

Poznámka: soutěží se v jednotlivých tancích. Všechny kategorie jsou otevřené pro kategorie Hobby i Sport. Systém započítání bodů do Ranklistu SUT je dán soutěžním řádem Al SUT


Věkové kategorie:

Miniděti dosáhl 7. narozenin nebo méně v kalendářním roce

Děti I dosáhl 8. nebo 9. narozenin v kalendářním roce

Děti II dosáhl 10. nebo 11. narozenin v kalendářním roce

Junioři I dosáhl 12. nebo 13. narozenin v kalendářním roce

Junioři II dosáhl 14. nebo 15. narozenin v kalendářním roce

Mládež dosáhl 16. až 20. narozenin v kalendářním roce

Dospělí dosáhl 21. narozenin nebo více v kalendářním roce

Senioři dosáhl 35. narozenin nebo více v kalendářním roce

Ceny

medaile nebo poháry, diplomy pro nejlepší tři páry v jednotlivých kategoriích, upomínková medaile pro všechny účastníky.

Porota

Gutovskyi IgorESP
Petr BartuněkCZE
Karel BankCZE
Jindřich ČinčuraCZE
Walter ElschekCZE
Igor HenzélyCZE
Kamila HlaváčikováCZE
Jakub MazůchCZE
Anna NemčokováCZE
Dana PavelkováCZE
David VejcharCZE
Dominik VodičkaCZE
Marek SwetíkCZE

Závazná přihláška


Entry Form: přihlašovací formulář ZDE...

PRO-AM_MCR_WEB_SPONZOR.jpg, 89kB