SÁL TANEČNÍ ŠKOLY MAESTRO

Žádáme vás:

Na parket prosím NEROZLÉVEJTE ani vodu ani olej!

Na židle na parketě prosím NEODKLÁDEJTE plastové nádoby s nápoji ani jiné předměty!

Prague_Dance Cup_WEB_SPONZOR.gif